สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-9ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

16. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รหัสตำแหน่ง 16)

ครูผู้ช่วย

2

 

 16.1 เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

16.3 เทคโนโลยี-นวัตกรรม

การศึกษา

16.5 วิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน์

16.7 เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

16.9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

16.11 นิเทศศาสตร์

16.13 การโฆษณา

16.15 การสื่อสารมวลชน

16.17 ภาพยนตร์

16.19 วิทยุโทรทัศน์

16.21 โฆษณาและประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

16.23 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และภาพยนตร์

16.25 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 16.1 – 16.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 เทคโนโลยีการศึกษา

16.4 โสตทัศนศึกษา

 

16.6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา

16.8 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

 

16.10 วิทยุและโทรทัศน์

 

16.12 การกระจายเสียง

16.14 การประชาสัมพันธ์

16.16 การหนังสือพิมพ์

16.18 วิทยุกระจายเสียง

16.20 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

16.22 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

16.24 สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19