Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
1.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
1.1.4 สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
1.1.8 สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา
1.1.9 สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
1.1.10 สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
1.1.11 สาขาวิชาดนตรี จำนวน 8 อัตรา
1.1.12 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา
1.1.13 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.1.14 สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
1.1.15 สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.1.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.1.18 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
1.1.19 สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

Comments

comments