สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-7ข-

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

13. กลุ่มวิชาพลศึกษา (รหัสตำแหน่ง 13)

ครูผู้ช่วย

3

13.1 พลศึกษา

13.3 การฝึกและการจัดการกีฬา

13.5 สันทนาการ

13.7 สุขศึกษา

13.9 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

13.11 วิทยาศาสตร์การกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

13.13 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา

 

13.15 พลศึกษาหรือการสอน

พลศึกษา

13.17 สุขศึกษาและการ

ส่งเสริมสุขภาพ

13.19 พลศึกษาและส่งเสริม

สุขภาพ

13.21 วิชาเอกพลศึกษา

13.23 สุขศึกษาหรือการสอน

สุขศึกษา

13.25 ชีวอนามัย

13.27 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 13.1 – 13.2613.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา

13.4 การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

13.6 พลานามัย

13.8 การส่งเสริมสุขภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

13.10 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก

13.12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

13.14 พลศึกษา-เทคโนโลยี

ผู้สื่อข่าวกีฬา

13.16 การสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา

13.18 พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

13.20 สาขาวิชาพลศึกษา

 

13.22 การฝึกและการจัดการกีฬา

13.24 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา

 

13.26 สาธารณสุขหรือ

สาธารณสุขศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

 

 

14. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (รหัสตำแหน่ง 14)

ครูผู้ช่วย

2

 

 14.1 ฟิสิกส์

 

14.3 การสอนฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา

14.5 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 14.1 – 14.414.2 การสอนฟิสิกส์

14.4 ฟิสิกส์ประยุกต์

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19