สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-10ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

18. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (รหัสตำแหน่ง 18)

ครูผู้ช่วย

4

 

 18.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

18.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์

18.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18.7 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

18.9 ธุรกิจคอมพิวเตอร์

18.11 ประมวลผลข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์

18.13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

18.15 ระบบสารสนเทศการ

จัดการ

18.17 สารสนเทศศึกษา

 

18.19 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์

18.21 สารสนเทศทั่วไปและ

สารสนเทศสำนักงาน

18.23 วิชาเอกวิศวกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คอมพิวเตอร์

18.25 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 คอมพิวเตอร์การศึกษา

18.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

18.6 ศาสตร์คอมพิวเตอร์

18.8 คอมพิวเตอร์

 

18.10 ระบบสารสนเทศ

18.12 อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์

18.14 เทคโนโลยีสารสนเทศ

18.16 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ

18.18 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

18.20 ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

18.22 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18.24 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

18.26 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 18.1-18.25

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19