สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-4ข-

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (รหัสตำแหน่ง 06)

ครูผู้ช่วย

2

6.1 สังคมศึกษา

6.3 ประวัติศาสตร์

6.5 ศาสนา

6.7 การสอนสังคมศึกษา

6.9 สังคมศาสตร์

6.11 การสอนสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา

6.13 มานุษยวิทยา

6.15 พัฒนาสังคม

6.17 วัฒนธรรมศึกษา

6.19 ภูมิศาสตร์แผนที่

6.21 จริยศึกษา

6.23 ปรัชญาและศาสนา

6.25 พัฒนาชุมชน

6.27 ประวัติศาสตร์ตะวันออก

6.29 รัฐประศาสนศาสตร์

6.31 การเมืองและการปกครอง

6.33 การบริหารรัฐกิจ

6.35 พระพุทธศาสนา

6.37 การสอนสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

6.39 วิชาเอกสังคมศึกษา

6.41 การสอนภูมิศาสตร์

6.43 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

6.45 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 6.1 – 6.446.2 ภูมิศาสตร์

6.4 พุทธศาสนา

6.6 พุทธศาสตร์

6.8 สังคมวิทยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6.10 ศาสนาเปรียบเทียบ

6.12 การบริหารและการ

ปกครองท้องถิ่น

6.14 สังคมศาสตร์การพัฒนา

6.16 อิสลามศึกษา

6.18 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

6.20 เปรียญธรรม 9 ประโยค

6.22 ปรัชญา

6.24 การพัฒนาชุมชน

6.26 ประวัติศาสตร์ตะวันตก

6.28 การปกครอง

6.30 รัฐศาสตร์

6.32 บริหารรัฐกิจ

6.34 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม

6.36 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

6.38 ประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

6.40 ไทยคดีศึกษา

6.42 สาขาวิชาสังคมศึกษา

6.44 การสอนประวัติศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

7. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (รหัสตำแหน่ง 07)

ครูผู้ช่วย

4

 7.1 อุตสาหกรรม

 

7.3 อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

7.5 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 7.1 – 7.47.2 อุตสาหกรรมศิลป์

7.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19