สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-9ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

17. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (รหัสตำแหน่ง 17)

ครูผู้ช่วย

3

 

 17.1 ศิลปะ

 

17.3 ศิลปไทย

17.5 ศิลปกรรม

17.7 ประติมากรรม

17.9 มัณฑนศิลป์

17.11 ออกแบบนิเทศศิลป์

17.13 ศิลปะประเพณี

17.15 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา

17.17 จิตรกรรม

17.19 ประยุกต์ศิลปศึกษา

17.21 ออกแบบศิลปประยุกต์

17.23 ออกแบบภายใน

17.25 หัตถกรรม

17.27 วิจิตรศิลป์

17.29 ศิลปะการช่าง

17.31 จิตรกรรมไทย

17.33 จิตรกรรมสากล

17.35 ประติมากรรมไทย

17.37 ประติมากรรมสากล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

17.39 ศิลปศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์

17.41 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 17.1 – 17.40

 

 

 

 

 

 

17.2 ศิลปศึกษา

17.4 ศิลปะไทย

17.6 ศิลปกรรมศึกษา

17.8 ภาพพิมพ์

17.10 ศิลปวิจารณ์

17.12 ศิลปตกแต่ง

17.14 อุตสาหกรรมศิลป์

17.16 สถาปัตยกรรมไทย

17.18 ทัศนศิลป์

17.20 การออกแบบนิเทศศิลป์

17.22 ศิลปะภาพพิมพ์

17.24 ออกแบบตกแต่งภายใน

17.26 ออกแบบผลิตภัณฑ์

17.28 ออกแบบทัศนศิลป์

17.30 หัตถศิลป์

17.32 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์

17.34 ออกแบบตกแต่ง

17.36 ศิลปหัตถกรรม

17.38 การออกแบบทัศนนิวิธ

17.40 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรม

ศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19