สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-11ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

19. กลุ่มวิชาคหกรรม (รหัสตำแหน่ง 19)

ครูผู้ช่วย

1

 

 19.1 คหกรรม

 

19.3 คหกรรมศาสตร์ศึกษา

 

19.5 คหกรรมทั่วไป

19.7 ศึกษาศาสตร์-คหกรรม

ศาสตร์

19.9 อาหารและโภชนาการ

19.11 โภชนาการชุมชน

 

19.13 พัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว

19.15 อุตสาหกรรมเครื่อง

แต่งกาย

19.17 เทคโนโลยีอาหาร

19.19 วิทยาศาสตร์การอาหาร

19.21 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

19.23 โภชนวิทยา

19.25 คหกรรมศาสตรศึกษา

19.27 คหกรรมศาสตร์ (สาขา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

19.29 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

อุตสาหกรรมเครื่อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แต่งกาย

19.31 คหกรรมศาสตร์

(ศิลปประดิษฐ์)

19.2 คหกรรมศาสตร์

19.4 คหกรรมศาสตร์

(อาหาร-ผ้า)

19.6 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

19.8 คหกรรมศิลป์

 

19.10 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

19.12 พัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว

19.14 พัฒนาการครอบครัวและ

การเลี้ยงดูแลเด็ก

19.16 คหกรรมศาสตร์ (อาหาร

โภชนา-ศิลปประดิษฐ์) 19.18 ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

19.20 เทคโนโลยีการอาหาร

19.22 วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ

19.24 เทคโนโลยีเสื้อผ้า

19.26 โภชนศาสตร์

19.28 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

อาหารและโภชนาการ

19.30 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

คหกรรมทั่วไป

 

19.32 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 19.1-19.31

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19