การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 เม.ย. -9 พ.ค. 2560 รวม 20 อัตรา

“การไฟฟ้าฝ่ายผ

Read more

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 มี.ค. -19 มี.ค. 2560 รวม 619 อัตรา

“กฟภ.การไฟฟ้าส

Read more

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 1 มี.ค. -30 เม.ย. 2560 รวม 600 อัตรา

“กฟภ.การไฟฟ้าส

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 ก.พ. 2560 รวม 229 อัตรา

“องค์การเภสัชก

Read more

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2560 รวม 23 อัตรา

“การประปานครหล

Read more

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.พ. – |

“การประปานครหล

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา

“การไฟฟ้าฝ่ายผ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการคลัง,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบัญชี” (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

งานราชการ กรมบั

Read more

การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน “วิศวกร,นักคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักวิชาการเงิน,นักการตลาด,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานรายได้,นักบริหารงานพัสดุ,นิติกร,นักประชาสัมพันธ์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักอาชีวอนามัย” (1-7 ส.ค.55)

งานราชการ การประปานค

Read more
Link