การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 164 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/14924/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,เศรษฐกร,นิติกร,วิทยากรฝึกอบรม,นักบัญชี,นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา,พนักงานพัสดุ,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,นักบริหารพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 14,160-18,330
อัตราว่าง: 164
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่ กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๑๖๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร สังกัดพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณวุฒิและคุณสมบัติลำหรับตำแหน่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร พื้นที่ปฏิบัติงานและรายละเอียด ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-18330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-18330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิทยากรฝึกอบรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์ระบบงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14160-14660 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 63 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14160-14660 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14160-14660 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14160-14660 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14160-14660 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830-17330 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

ปริญญาตรีวิศวกรรมคาสดรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
–    มีความสามารถด้านวิศวกรรมสำรวจ และออกแบบโครงสร้าง
–    สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
–    มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรนํ้า / แหล่งนํ้า / ชลประทาน – มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

ปริญญาตรี วิศวกรรมคาสดรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
–    มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวขาญ ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร
–    สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
–    มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
–    มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ คำนวณระบบเครื่องสูบนํ้าและเครื่องต้นกำลัง
–    สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
–    มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสดรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าวัดคุม/สาขาระบบควบคุมอัตโนมัติ – มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า และระบบ ควบคุมอัดโนมีด Scada PLC – เขียนแบบคอมพิวเดอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ – ถามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสดรบัณฑิต สาขาเคมี
–    มีทักษะด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ
–    มีความรู้ข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ะ ๒๐๑๗
–    มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 


สถาปนิก

ปริญญาตรี ๕ ปีต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรม บัณฑิต (สถ.บ.)
–    สถาบันและหลักสูตรที่จบการศึกษา จะต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
–    มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 


เศรษฐกร

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/ การเงิน/ การคลัง
– มิความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ การวางแผน การวิเคราะห์ และประมวลข้อมูล 


นิติกร

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
–    มีความรู้ด้านการทำนิติกรรมสัญญา สัญญาแกไข การสอบสวนทางวินัย
–    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ 


วิทยากรฝึกอบรม

ปริญญาตรี ทางลังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
–    มีทักษะในการพูด อ่าน เชียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
–    สามารถเป็นพิธีกรได้
–    มีบุคลิกภาพดี มีมบุษยสัมพันธ์
–    สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขาโยธา
– มีความรู้ทางงานขิกอบรม พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ออกแบบหลักสูตร ขิกอบรม ประสานงานหลักสูตร


นักบัญชี

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ทั้งนี้ด้องเป็นหลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 


นักวิเคราะห์ระบบงาน

ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด

ปริญญาตรี วิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน
–    มีความรู้ทักษะในการเขียน เพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถอ่านข่าว ประกาศและเป็นพิธีกรได้
–    มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้าน CSR


นักบริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
– มีความรู้ด้านการจัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/ เทคโนโลยีการศึกษา/ครุศาสตร์เทคโนโลยี – มิความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ การประชุม
Online
–    มิความรู้ด้านการตัดต่อ VDO
–    การถ่ายภาพด้วยอากาศยานบังคับ (โดรบ)
–    หากสามารถขับรถยนต์และมืใบอนุญาต ขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่างไฟฟ้า

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง – มีความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำ
ระบบไฟฟ้า และระบบการสูบจ่ายนํ้า
– ปฏีบติงาน ด้านการผลิตนํ้า และต้องทำงาน เป็นกะ


ช่างโยธา

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ/ สถาปัตยกรรม

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสราง/ช่างสำรวจ
– สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้ดี – มิความรู้ด้านการออกแบบ สำรวจ ประมาณราคาการบำรุงแนวท่อ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานซ่อมท่อ แก้ไขปัญหานํ้าไม่ไหล และต้องทำงาน เป็นกะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ – สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้ดี – มิความรู้ด้านการออกแบบ สำรวจ ประมาณราคาการบำรุงแนวท่อ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานซ่อมท่อ แก้ไขปัญหานํ้าไม่ไหล และต้องทำงาน เป็นกะ


พนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (ตำแหน่งนี้ จะปฏิบัติงานในคลังพัสดุ ชึ่งมีเครื่องมือหนักและอุปกรณ์ทางการช่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงาน สุภาพสตรี จึงขอให้ พิจารณาก่อนสมัคร) 


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ / เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์ / แผนที่และเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานในการจัดการ 


พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/การเงิน/การเงินและบัญชี 


ช่างเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างยนต7 ช่างกลโรงงาน/ ช่างกลโลหะ – มีความรู้ด้านการติดตั้ง ตรวจสอบบำรุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
– ปฏิบัติงานด้านการผลิตนํ้าและด้องทำงาน เป็นกะ 


นักบริหารพัสดุ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี/การเงิน/ การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี นิเทศศาสดรบัณฑิต หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน
–    มีความรู้ทักษะในการเชียน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ สามารถอ่านข่าวประกาศ และเป็นพิธีกรได้
–    มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้าน CSR


เจ้าหน้าที่นิติกร

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments