สอบท้องถิ่น เลื่อนสอบสายงานผู้บริหาร


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น เลื่อนสอบสายงานผู้บริหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/14931/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


สอบท้องถิ่น เลื่อนสอบสายงานผู้บริหาร

ประกาศคณะอบุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรี่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาพนักงานเมืองพัทยา พนักงเทศบาล พนักงานส่วนจังหวัดให้ตำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments