โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ธ.ค. 2561

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครสอบ  บัดนี้-31 ธ.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=โรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1647/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม443อัตรา,นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 นาย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 425 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 7 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน (จำพวกควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน และจำพวกบังคับการบิน) เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 18 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ หรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ

ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.254

ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ) เป็นชายโสด อายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) ต้องมีระยะเวลาประจำการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”

มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

วิธีการสมัครงาน  โรงเรียนจ่าอากาศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนจ่าอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments