การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15943/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการผลิต2/ช่าง2/พิมพ์2ทั่วไป2,พนักงานเวสถิติ,พนักงานบัญชี,เภสัชกร,พยาบาล,พยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์,นักกายภาพบำบัด,ทันตแพทย์,ผู้ตรวจสอบ,พนักงานบัญชี,นักบัญชี,พนักงานบัญชีและการเงิน,พนักงานตรวจคุณภาพ,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,740-56,510
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การยาสูบ เปิดรับสมัคร

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน

ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเข้าทำงาน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานเวสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13410-56510 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10740- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


แพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 30800-35150 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 30890-35150 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


พนักงานบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


พนักงานบัญชีและการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานตรวจคุณภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์


พนักงานเวสถิติ

วุฒิปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบัญชี

วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การธนาคาร


เภสัชกร

  1. วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 6 ปี เภสัชศาสตร์
  2. วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตร์

พยาบาล

วุฒิปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า


ผู้ช่วยพยาบาล

วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี)


นักเทคนิคการแพทย์

  1. วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
  2. วุฒิปริญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

แพทย์

วุฒิปริญาตรีแพทยศาสตร์


นักกายภาพบำบัด

  1. วุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขากายภาพบำบัด
  2. วุฒิปริญาโท สาขากายภาพบำบัด

ทันตแพทย์

วุฒิปริญาตรีทันตแพทยศาสตร์


ผู้ตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบัญชี

  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี

นักบัญชี

  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี

พนักงานบัญชีและการเงิน

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี


พนักงานตรวจคุณภาพ

วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) สาขากีฏวิทยา หรือเรียนวิชากีฏวิทยามาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาฟิสิกส์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์


นิติกร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การยาสูบแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 | 8 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments