Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -20 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6283/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบรหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขา 311 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมทพิวเตอร์เพื่อการบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 – 20 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments