Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) “ ลิงค์ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 ธ.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) “ ลิงค์ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ส.ค. 24 ส.ค. 2564 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดร […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) “ ลิงค์ […]