กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ต.ค. 2562

กรมการข้าว    เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

"กรมการข้าว "

ลิงค์: https://ehenx.com/5622/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 14,000-15,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการข้าว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา

สังกัด กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว
สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

1. เพศ ชาย หรือ หญิง
     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์, คหกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,
     3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
     4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
     5. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มุ่งมั่น อดทน
     6. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
     8. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
     9. หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, เครื่องจักรกลการเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     10. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ โรคที่สังคมรังเกียจ
     11. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     12. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธุรการ

 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
     3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
     4. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     5. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มุ่งมั่น อดทน
     6. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
     8. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
     9. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     10. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ โรคที่สังคมรังเกียจ
     11. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     12. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 423 กรมการข้าว กรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 20 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025614970

หรือ สมัครผ่าน E-mail : riceprocess@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments