กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ลิงค์: https://ehenx.com/15147/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 36/2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
๒.๓ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียน ติดต่อสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้
๒.๔ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และความสนใจเกี่ยวกับเอเปค และ/หรือ ประเด็น
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
๒.๕ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint) หากมีความสามารถในการทำ Presentation ผลิตคอนเทนต์ จะไต้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๖ มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อ
ประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้
๒.๗ สามารถทำงานที่ต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาราขการได้เมื่อจำเป็น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

๓.๑ ค้นคว้า วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอเปค
รวมถึงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕
๓.๒ งานเลขานุการ อาทิ การจัดทำเอกสารการประชุม เข้าร่วมการประชุม
จดบันทึกการประชุม พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค รวมถึงสนับถึนุนภารกิจด้านอำนวยการ อาทิ การเตรียมการด้านสถานที่ การเดินทาง การลงทะเบียน การจัดประชุมเตรียมการต่าง ๆ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครตำแหน่งวิเคราะห์ข้อมูล”

กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments