กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

"กรมการข้าว "

ลิงค์: https://ehenx.com/5623/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือกความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทงาการเกษตร ได้แก่ พืชศาสตร์, พืชไร่, พืชสวน, โรคพืช,กีฏวิทยา, วิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 5. สามารถในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานในพื้นที่
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน
 3. ช่วยจัดทำทะเบียนสมาชิก และบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ขอบเขตแปลง
 4. รวมจัดทำแผนการจัดเวทีเรียนรู้ วางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้ และสาธิต
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563
 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานในพื้นที่
 2. ติดตาม รวบรวม ประสานงาน รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประสานงาน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 3. ช่วยจัดประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและเครือข่ายด้านการตลาด สรุปผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 4. ช่วยจัดเวทีชุมชน จัดอบรมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตามแผนที่กำหนด ฯลฯ
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 18 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025291185

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments