Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17343/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยบริหารจัดการวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สำนักงานการวิจัย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี), บัญชีบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. รับผิดชอบการบริหารเงินทุนวิจัย การบริหารจัดการบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และการเบิกจ่ายบัญชีโครงการวิจัย

2. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อจัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงจัดทำ
เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง

3. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักวิจัย เกี่ยวกับทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments