กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

กรมการข้าว  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

"กรมการข้าว "

ลิงค์: https://ehenx.com/5621/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ด้วยปีงบประมาณ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรอัตรากำลังเหมาเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ เข้าปฏิบัติงานประจำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. มีสัญชาติไทย
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม
 5. หากมียานพาหนะ มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และความสามารถอื่นๆ จะได้ัรบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ โยดอนุโลมตามข้อ 6 แห่งระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ2537
 7. ผู้สมัครถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ และประสานแผนการ ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ร่วมจัดทำแผนการออกให้บริการ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในโครงการฯ
 3. จัดทำแผนและออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในพื้นที่ที่รับผิดชอบภายใต้โครงการ และในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำแผนการอบรม และร่วมจัดการฝึกอบรมบุคคลเป้าหมายของโครงการฯ
 5. ประสาน/ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโครงการปีงบประมาณที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบได้
 6. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
 7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments