กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2562

กรมการข้าว    เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

"กรมการข้าว "

ลิงค์: https://ehenx.com/5620/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการข้าว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. เป็นเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 54 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญด้านการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. การจัดทำ จัดเก็บ คัดเลอก บันทึก และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่แบบหลักฐานเพื่องานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กรมการข้าว เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 18 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025613624

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments