วันนี้มีอะไรใหม่

ฝากประชาสัมพันธ์ actcorner.com by iqepi.com

ติดตาม iqepi.com

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 2 -17 มี.ค. 2558  เศรษฐกร,นักจัดการงานทั่วไป

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ” ลิงค์: https:// […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ 23 ก.พ. -3 มี.ค. 2558  หลายตำแหน่ง 109 อัตรา

“อบจ.นครราชสีมา” ลิงค์: https://iqepi.com/2 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ก.พ. 2558  ผู้จัดการด้านการเงิน (Finance Manager) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

“กรมควบคุมโรค” ลิงค์: https://iqepi.com/291 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -18 ก.พ. 2558  พนักงานบริหารงานทั่วไป

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ลิงค์: https://i […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 16 -17 มี.ค. 2558  พนักงานสรรพากร

“กรมสรรพากร” ลิงค์: https://iqepi.com/28986 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -18 ก.พ. 2558  พนักงานสรรพากร (อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน)

“กรมสรรพากร” ลิงค์: https://iqepi.com/28969 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 2 -11 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

“กรมสรรพากร” ลิงค์: https://iqepi.com/28952 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -16 ก.พ. 2558  ปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” ลิงค์: https://iqe […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.พ. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ

“กรมคุมประพฤติ” ลิงค์: https://iqepi.com/28 […]