Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -26 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6391/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 26 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ตำแห่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสสาขา 201 กลุ่มวิชาช่างยนต์ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เทคนิคช่างยนต์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ช่างยนต์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโยีเเครื่องมือกล) วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์) เทคโนโลยียานยนต์วิศซกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู รหสสาขา 202 กลุ่มวิชาเครื่องมือกล ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรมศิลป์การเขียนแบบ เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการการผลิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต) อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรม เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) เทคดนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 26 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments