Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กสท. CAT เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-26 พ.ย. 2563 รวม 60 อัตรา,

กสท.CAT

กสท. CAT

ลิงค์: https://ehenx.com/11891/ หรือ
ตำแหน่ง: ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโท
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 พ.ย. 2563
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.กสท. CAT เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิน ๖0 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

อัตราว่าง : 60 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโทสำนักตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายโยธาและขนส่ง ส่วนวิศวกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

– ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร  – ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภาครัฐ   – ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ  

อัตราว่าง : 3 อัตราฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ส่วนระบบบริการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับลนุนธุรกิจ

ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการ โทรคมนาคม

อัตราว่าง : 1 อัตราผ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนต์

ส่วนพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายบริการหน่วยงานเอกขน

ส่วนพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตราฝายบริการหน่วยงานเอกชน

ส่วนบริการหน่วยงานเอกชน ๔

อัตราว่าง : 2 อัตราฝายขายส่งบริการสื่อสารไร้ลาย

ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (หด.)

ส่วนพัฒนาธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายธุรกิจความปลอดกัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี

อัตราว่าง : 1 อัตราฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนการตลาดและสนับสนุน การขาย

อัตราว่าง : 5 อัตราฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาต้า ส่วนพัฒนาธุรกิจ

งานวางแผนและการตลาด 

อัตราว่าง : 1 อัตราฝายธุรกิจคลาวด้และบิ๊กดาตา

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

อัตราว่าง : 2 อัตราฝายธุรกิจคลาวด้และบกดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

อัตราว่าง : 5 อัตราฝ่ายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนบริการคลาวดํ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำนักตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบฐานข้อมูล 
 • มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์สื่อสาร, ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet 
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Security 
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายและมาตรฐาน สากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IT Audit, Internal Audit 
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขององค์กร เข่น การอ่าน workflow การเขียน workflow การออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการ 
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แนบผลการทดสอบ TOEIC มาด้วย 

ฝายโยธาและขนส่ง ส่วนวิศวกรรม

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโยธา ระดับภาคีวิศวกร (แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโยธา) 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

 • ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 • ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภาครัฐ  
 • ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ  
 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/ การจัดการ/การตลาด/การเงิน/บัญชี/ เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผน ยุทธศาสตร์องค์กร 
 • มีความสามารถด้าน Microsoft office 
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน การบัญชี ฝายวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ปฏิบัติการ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่าย โทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล
 • มีความรู้พื้นฐานระบบงาน IT อุปกรณ์ Hardware Software และ Application
 • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ การดำเนินการ การประเมินผล และติดตามผล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามทักษะที่องค์กรต้องการ

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสถิติ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และ กำหนดทรัพยากรทางด้าน IT Infrastructure เพื่อใช้ใน Project ได้
 • มีความรู้ด้าน object-oriented programming and Design pattern
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา web site โดยใช้ PHP Laravel framework และ JavaScript, HTML£ และ CSSm
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานซัอมูล Oracle, mysql หรือ NoSQL database (พิจารณาเป็นพิเศษ) ในการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
 • มีความรู้ในการออกแบบ U1 สำหรับนำเสนอ ผู้บริหาร 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ส่วนระบบบริการสารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมโดยไซ้ ภาษา Java หรีอ c Programming หรือ Python
 • มีความชำนาญในการเขียนภาษา SQL หรือ PL/SQL
 • มีความรู ความสามารถในการใช้ command และการเขียน Shell script หรือ AWK บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux
 • มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS เช่น Oracle เป็นตน -มืความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology
 • มีทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับลนุนธุรกิจ

ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการ โทรคมนาคม

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษา Java หรือ C#
 • มีความชำนาญในการเขียนภาษา SQL หรือ PL/SQL
 • มีความรู ความสามารถในการใช้ command และการเขียน Shell script หรือ AWK บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux
 • มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS เช่น Oracle เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology
 • มีทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ

ผ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนต์

ส่วนพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/ การตลาด/การจัดการ
 • หากมีความรูด้านการตลาด และเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกขน

ส่วนพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจบริการ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้าน IT
 • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรม โทรคมนาคม และ Network
 • มีผลการทดสอบ Certification CCNA หรือเทียบเท่า หรือมีใบรับรองผ่านการอบรม Certification CCNA หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้[ปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Visio ได้เป็น อย่างดี
 • มีความกระดือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้[ด้รวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานด้าน การสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการนำเสนอบริการ มีความ สามารถในการเจรจาและวางแผนคิดอย่าง เป็นระบบ
 • ขอบการเรียนรู้ ดีดตามการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝายบริการหน่วยงานเอกชน

ส่วนบริการหน่วยงานเอกชน ๔

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีความสามารถในการพิง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษา อังกฤษ T0E1C ด้วย)

ฝายขายส่งบริการสื่อสารไร้ลาย

ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟพีาสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านโทรคมนาคม
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (หด.)

ส่วนพัฒนาธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการด้าน IT security
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Content Writer หากมีประสบการณ์ด้าน Cyber Security content จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานการออกแบบ จัดวางเนื้อหา ข้อความ หรือ บทความ เพื่อประชาสัมพันธ์ บริการและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing / Online Marketing
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ทำการตลาดออนไลน์
 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบ เบื้องต้น สามารถออกแบบเนื้อหา จัดวาง ภาพประกอบสื่อประชาสัมพันธ์บริการ และ สื่อดิจิทัลอื่น ๆ ได้
 • มีประสบการณ์การทำ Event Marketing
 • มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ได้ รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ทำงานเป็นทีมได้

ฝ่ายธุรกิจความปลอดกัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน IT/Cyber security
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT/Cyber Security
 • มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้ รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน เป็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้

ฝายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม Aฟพิาสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน IT/Cyber security
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานและ บริหารโครงการ
 • มีความกระดือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้ รวดเร็ว และมีความคิดสร้างสรรค์
 • เป็นผ้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการนำเสนอและการเจรจา

ฝายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี

คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนการตลาดและสนับสนุน การขาย

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม A ฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • ณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบ Certification ะ VCP, MCSA, CDCP หรืออื่น ๆ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบ Certification (ถ้ามี))
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOE1C (ถ้ามี))

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนการตลาดและสนับสนุน การขาย

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย ( Firewall, IPS, WAF, DDOS)
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization (VMware, Hyper-V) 1Cloud Computing, Big Data และ Al
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัย ทาง IT (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, CSA STAR)
 6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Data Center และระบบภายใน Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ ดับเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

 • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่นอยกว่า ๕๕๐ คะแนน (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

ฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาต้า

งานวางแผนและการตลาด 

 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้และประสบการณ์ Internal Audit (IT) หรือ หากมีผลการทดสอบ Certification: Internal Audit, Lead Auditor หรือ อื่น ๆ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝายธุรกิจคลาวด้และบิ๊กดาตา

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้และประสบการณ์ Internal Audit (IT) หรือหากมีผลการทดสอบ Certification: Internal Audit, Lead Auditor หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝายธุรกิจคลาวด้และบกดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC (ถ้ามี))

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนบริการคลาวตํ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC ถ้ามี)

ฝ่ายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนบริการคลาวดํ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือ – คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC ถ้ามี)
 • ลามารถปฏิบัติงานเป็นเวรเป็นกะได้

๒. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้-
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๑.๓ สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
๒.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๒.๑.๕ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ แล้วเกินห้าปี
๒.๑.๖ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตพื่นเพ้อนไม่สมประกอบ
๒.๑.๗ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๒.๑.๘ ไม’เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะ เทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาขิกสภาท้องถิ่น หรือสภา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
๒.๑.๑๐ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทำผิดวินัย
๒.๒ สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรง ตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ
๒.๓ ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐาน ของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที,แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้น จากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
๒.๔ ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลัง จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

๒.๕ ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
๒.๖ ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้.-
๒.๖.๑ อายุของผู้สมัคร
๒.๖.๒ พนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาขน) ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคุณวุฒิปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครไดในกรณี การรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขา วิชาตรงตามที่กำหนด
๒.๗ ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาขน) จะต้องเป็น ผูที่ไม่เคยได้รับการบรรจุ/ปรับวุฒิในคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน
๒.๘ ผูที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง ตามที่กำหนดใน ประกาศรับสมัคร (ข้อ ๑- ข้อ ๓๖) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการ บรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
๒.๙ ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเช้าทำงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดใน ประกาศรับสมัคร (ข้อ ๓๗ – ข้อ ๔๐) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการ บรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
๓.๑ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด กรณีผู้สมัคร ที’สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๒ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่ง ระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือกพร้อมระบุ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ ใข้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาไดให้ ถือว่าสละสิทธี้ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธเรียกร้องใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
๓.๒ ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ ๒ จะต้องมีสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โยธา ระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ ๓ จะต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และ สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานคดีไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ ๑๑ – ข้อ ๑๒, ข้อ ๑๘, ข้อ ๒๘, ข้อ ๓๑, ข้อ ๓๔ – ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๗ จะต้องมีสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC โดยมีคะแนน ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน (อายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ ผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครข้อ ๓๘ – ข้อ ๔๐ จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครตามจังหวัดที่ระบุไวในเอกสารแนบท้าย ของประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ชุด

๓.๖ ผู้สมัครที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน ๑ ชุด
๓.๗ สำเนาหลักฐานทางทหารตามข้อ ๒.๔ (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉพาะ สด.๘ หรือ สด.๔๓ ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)
๓.๘ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ๓.๗

ลักษณะงานที่ปฏิบัติสำนักตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ สอบทานและประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและความ มีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ขององค์กรในแต่ละระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบฐานข้อมูล หรือในแต่ละอุปกรณ์สื่อสารและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ โปรแกรมที่ใชั1นการปฏิบัติงานนั้นๆ รวมถึงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ สอบทานกระบวนการภายในองค์กร (Process) ออกแบบกระบวนการ ด้นหาข้อดี-ข้อเสีย เพื่อปิดจุดอ่อน ที่ปรากฎ ฝายโยธาและขนส่ง ส่วนวิศวกรรม

 • ออกแบบโครงสร้างอาคาร 
 • ออกแบบโครงสร้างเสาอากาศ 
 • จัดทำรายการทางวิศวกรรม 
 • ตรวจสอบงานทางวิศวกรรมโยธา

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

 • ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 • ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภาครัฐ  
 • ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ  
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจ 
 • จัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการ ตำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ระดับองค์กร 
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เซิงแผน กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ปฏิบัติการ

 • วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อวางแผนและออกแบบพัฒนา Functional Competency Skills ไท้เหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มวิศวกร โปรแกรมเมอร์ และช่างเทคนิค
 • ติดตามความกัาวหน้า/การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และ ICT เพื่อ
 • สรรหา/คัดเลือกเครื่องมือการพัฒนา ด้านดิจิทัลและ 1CT
 • ดำเนินงานการพัฒนาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนงานพัฒนา บุคลากร

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสถิติ

 • พัฒนาระบบงานสำหรับผู้บริหาร
 • พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุน การตลาด

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ 

ส่วนระบบบริการสารสนเทศ

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ทดสอบการทำงานของระบบก่อน นำออกใช้งานจริง
 • แกั1ขปัญหาของระบบ แก้ไข bug ของ โปรแกรมตามที่ได้รับแจ้ง
 • จัดทำเอกสาร คู่มือ ของระบบงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบที่รับผิดชอบ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับลนุนธุรกิจ

ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการ โทรคมนาคม

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ระบบงาน เกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการ (Call Detail Record ะ CDR) เพื่อนำไปใช้กับบริการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าส่วนแบ่ง โทรคมนาคม ใหัสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนา บริการ หรือใบแจ้งหนี้ ที่รับผิดชอบได้
 • ทดสอบการทำงานของระบบก่อน ใช้งานจริง
 • แกั(ขปัญหาทั้งเรื่องของระบบ แกั1ช bug ของโปรแกรม และแกัเ.ขข้อมูลใบแจ้งหนี้ ที่ไม่ถูกต้อง ตามที่1ด้รับแจ้ง
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์เพื่อหา root cause และแก้ไข Suspended CDR และ Dispute ที่เกิดขี้นอย่างเร่งด่วน
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และตรวจสอบ ข้อมูลที่ต้องจัดทำและจัดส่งเข้าระบบ ERP (SAP) ของ บริษัท. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ใหัครบล้วน ถูกต้อง และเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด 

ผ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนต์

ส่วนพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร

 • ศึกษาเทคโนโลยี และข้อมูลด้าน การตลาดบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อ นำมาประยุกต์ให้บริการร่วมกับ พันธมิตร
 • วิเคราะห์ต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ต ร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ
 • ติดตามและจัดทำรายงานด้านคุณภาพ บริการที่เกิดจากการร่วมใหับริการกับ พันธมิตร
 • เจรจา ต่อรอง ส่วนแบ่งผลตอบแทน และเงื่อนไขการใหับริการร่วมกับ พันธมิตร

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกขน

ส่วนพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจบริการ

 • ร่วมเข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า/ Solution บริการ กับ Sates Account ในการนำเสนอ ให้คำ ปรึกษา และตอบข้อชักถามเกี่ยวกับ ข้อมูลด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้า
 • เข้าร่วมประชุม ร่วมกับทีม Sales Account เพื่อรับทราบความต้องการ ของลูกค้า
 • ดำเนินการออกแบบ จัดทำโซลูชั๋น การให้บริการตามความต้องการของ ลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิตภัณฑ์ หน่วยงานปฏิบัติการ เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นเพื่อจัดทำ Solution ให้บริการตรงกับ ความต้องการของลูกด้า
 • ศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ บริการต่าง ๆ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ร่วมแก้ปัญหา ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การแก้ปัญหา การใช้งานของลูกค้าให้เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร  

ฝายบริการหน่วยงานเอกชน

ส่วนบริการหน่วยงานเอกชน ๔

Sale ขายบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้กับหน่วยงานเอกชน และประสานงานลูกค้าฝายขายส่งบริการสื่อสารไร้ลาย

ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

 • ขายล่งบริการสื่อสารไร้สาย (บริการ เสียง (Voice) บริการข้อมูล (Data) และบริการข้อความสั้น (SMS) เป็นต้น
 • ให้บริการระบบสนับสนุน (Business Support System) การขายต่อบริการ ของพันธมิตรธุรกิจ
 • สนับสนุนด้านเทคนิคและไอทีในการ ขายส่งและขายต่อบริการแก่พันธมิตร ธุรกิจ 

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (หด.)

ส่วนพัฒนาธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ดูแลช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง ออนไลน์บน Website , Facebook, Line official และอื่น ๆ
 • จัดทำ แปล เรียบเรียง วิเคราะห์ บทความเกี่ยวกับ IT security และ Service ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและดูแลงาน Digital Marketing ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วิเคราะห์เครื่องมือ และช่องทาง สำหรับการทำ Digital Marketing เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บน ออนไลน์ มีประโยชน์สูงสุด
 • จัดทำ สรุป การวิเคราะห์ประจำปี การติดต่อของลูกค้าทาง Website, Facebook, Call Center เพื่อ วัดผลประสิทธิภาพของการ ประชาสัมพันธ์บนออนไลน์
 • ทำการตลาดเชิงกิจกรรม เพื่อเข้าหา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงรุก เช่น รูปแบบออกบูธ งานสัมมนา (Event Marketing) 

ฝ่ายธุรกิจความปลอดกัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เฝ็าระวัง วิเคราะห์ และหาวิธีการใน การจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ เหตุการณ์บุกรุกระบบทั้งภายในศูนย์ ปฏิบัติการ SOC รวมถึงภายนอก (ลูกค้า)
 • เปิด ติดตาม และปิด Ticket สำหรับ เหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ บุกรุกระบบทั้งภายในศูนย์ปฏิบัติการ SOC รวมถึงภายนอก (ลูกค้า) ภายใน กำหนดเวลา
 • ส่งต่อและรายงานปัญหาที่1ม่สามารถ แก้ไขได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไป ยังระดับถัดไปให้สอดคล้องตาม กระบวนการ
 • ปฏิบัติงานใท้เป็นไปตามขอบเขต สัญญาการใหับริการ
 • บริหารจัดการคำร้องของลูกค้าให้ ได้รับความพิงพอใจสูงสุด
 • ศึกษา และทำความเข้าใจระเบียบการ ปฏิบัติงาน (Procedure) คู่มือ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด

ฝายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บริหารจัดการโครงการด้าน IT/Cyber Security ของศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามประสานงานทางด้าน Cyber Security ระหว่างลูกค้า และ SOC team ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า ในการสรุป การใท้บริการ รวมทั้งให้คำแนะนำและ ข้อเสนอแนะทางด้าน IT/Cyber Security

ฝายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี

งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนการตลาดและสนับสนุน การขาย

งานสนับสนุนการขาย ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

งานแผนงานและงบประมาณฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

งานวางแผนสัญญา ดูแลเอกสารสัญญาฝายธุรกิจคลาวด้และบิ๊กดาตา

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

งานมาตรฐาน 150๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ และ งานมาตรฐาน CSA STAR, 150๒๒๓๐๑, PCIDSSฝายธุรกิจคลาวด้และบกดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

งานวางแผนระบบ Cloud Service  ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนบริการคลาวตํ

งานบริการ Cloud Service และ Big Dataฝ่ายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนบริการคลาวดํ

งาน Support Cloud และ Big Data  

วิชาที่สอบสำนักตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบฐานข้อมูล 
 2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร, ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet 
 3. ความรู้พื้นฐานด้าน Security 
 4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
 5. ความรู้ทางด้านกฎหมายและมาตรฐานสากฺลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ความรู้เกี่ยวกับ IT Audit, Internal Audit ๗. ความรู้เกี่ยวกับ Trend of Technology ๘. ความรู้เกี่ยวกับ Process และ Workflow

ฝายโยธาและขนส่ง ส่วนวิศวกรรม

 1. structural Analysis 
 2. Reinforced Concrete 
 3. Steel Design 
 4. Foundation Design 
 5. Soil

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

 • ส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 • ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภาครัฐ  
 • ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ  
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน ประเทศไทย/Regulator/Operator ที่สำคัญ 
 3. ความรู้ทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการเงิน/บัญชี/การตลาด/ เศรษฐศาสตร์ 
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ/ Business Canvas model
 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารจัดการ แผนกปฏิบัติงาน 
 7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปของ โครงการ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ปฏิบัติการ

 1. ความรู้ด้านการโครงข่ายโทรคมนาคม
 2. ความรู้ด้านสื่อสารข้อมูล
 3. ความรู้พื้นฐานระบบงาน IT อุปกรณ์ Hardware Software และ Application
 4. ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและสถิติ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Program โดยใช้ PHP Laravel framework
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ UI สำหรับนำเสนอผู้บริหาร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ส่วนระบบบริการสารสนเทศ

 1. ทฤษฏี และความรู้พื้นฐานของภาษา Java, SQL, UNIX/Linux command และ Shell Script
 2. การออกแบบโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา Java, SQL และ Shell Script
 3. ทฤษฏี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล RDBMS
 4. ความรู้เกี่ยวกับ Trend of Technology
 5. ทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับลนุนธุรกิจ

ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการ โทรคมนาคม

 1. ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานของภาษา Java, SQL, UNIX/Linux command และ Shell Script
 2. การออกแบบโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา Java, SQL และ Shell Script
 3. ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล RDBMS
 4. ความรู้เกี่ยวกับ Trend of Technology
 5. ทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ

ผ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนต์

ส่วนพัฒนาความร่วมมือกับ พันธมิตร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานและบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Internet
 3. ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ด้านบริหาร การจัดการ และการเงิน

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกขน

ส่วนพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจบริการ

 1. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม
 4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำโซลูชั่น ให้บริการแก่ลูกค้า

ฝายบริการหน่วยงานเอกชน

ส่วนบริการหน่วยงานเอกชน ๔

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและการขาย
 2. ทักษะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ฝายขายส่งบริการสื่อสารไร้ลาย

ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

 1. ความรู้เกี่ยวกับด้านตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ประเทศไทย
 2. ความรู้ด้านการสื่อสารไร้สายเทคโนโลยีระบบ 3G/4G/5G 
 3. ความรู้ด้านระบบสนับสนุน (Business Support System) สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (หด.)

ส่วนพัฒนาธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Cyber Security
 2. ความรู้ด้านการแปล เรียบเรียง ข่าว บทความต่างประเทศ เกี่ยวกับ IT security
 3. ความรู้ด้านการตลาดทั่วไป

ฝ่ายธุรกิจความปลอดกัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 3. ความรู้พื้นฐานด้าน Network
 4. ความรู้พื้นฐานด้าน Security
 5. ความรู้ด้านการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนบริการด้านเทคนิคความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 3. ความรู้พื้นฐานด้าน Network
 4. ความรู้พื้นฐานด้าน Security
 5. ความรู้ด้านการบริหารงานและโครงการ (Project Management)

ฝายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี

 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณและธุรการ
 3. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยี สารสนเทศ ISO ๒๗๐๐๑

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

 1. ความรู้ทางด้านการกำหนดนโยบายทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารกลยุทธ์การให้บริการ
 2. ความรู้ด้านการเขียนแผนงานและโครงการ ความรู้ด้านการวางแผน การวิเคราะห์และจัดการโครงการ
 3. ความรู้การจัดการทางการเงินที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของการลงทุน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
 4. ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล รวมถึง นวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้บริโภค
 5. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาต้า

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

 1. ความรู้ในด้านวิทยาการการตลาดและเทคโนโลยีที่ หลากหลาย มาประยุกตํใช้ในการวางแผนทางการตลาด
 2.  ความรู้การวางแผนด้านการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบ สภาวะแวดสัอมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด
 3. ความรู้การจัดการทางการเงินที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไบัใด้ ของการลงทุน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
 4. ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล รวมถึง นวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้บริโภค
 5. ความรู้ทางการวิจัยข้อมูลด้านการตลาด
 6. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ความสามารถในการวิเคราะห์และเขียนบทความ

ฝายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 1. ความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
 2. ความรู้จัดทำรายงานการใช้งานและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง ด้านเทคนิคของบริการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัย ทาง IT (ISO ๒๐๐๐๐, ISO ๒๗๐๐๑, CSA STAR, 150๒๒ ๓๐๑)
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์และข่าวสารปัจจุบัน

ฝายธุรกิจคลาวด้และบิ๊กดาตา

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิน้ติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย (เข่น Firewall, IDS, IPS, AV, WAF, DDOS)
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Server, System, Cloud Computing และ OpenStack
 5. ความรู้เกี่ยวกับ IT Audit, Internal Audit
 6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัย ทาง IT (ISO ๒๐๐๐๐, ISO ๒๗๐๐๑, CSA STAR, 150๒๖๓๐๑)

ฝายธุรกิจคลาวด้และบกดาด้า

ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย (เช่น Firewall, IDS, IPS, AV, WAF, DDOS)
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Server, System, Virtualizaton (VMware, Hyper-V) และ Cloud Computing, openstack และ Bigdata
 5. ความรู้เกี่ยวกับ Database และ Web Programming ๖. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและความปลอดภัย ทาง IT ( ISO ๒๐๐๐๐, ISO ๖๗๐๐๑, CSA STAR)

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

ส่วนบริการคลาวตํ

 1. ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย Firewall, IDS, IPS, NGFW, WAF, DDOS, VA เป็นต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Server, System, Virtualizaton (VMware, Hyper-V), Cloud Computing, OpenStack และ Big Data
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการ, ความปลอดภัย ทาง IT และความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ (IT1L, ISO ๒๐๐๐๐, ISO ๒๗๐๐๑, CSA STAR)

ฝ่ายธุรกิจคลาวตํและบิ๊กดาด้า

ส่วนบริการคลาวดํ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows, Linux)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเครือข่าย Firewall, IDS, IPS, NGFW, WAF, DDOS, VA เป็นต้น
 4. คว่ามรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Server, System, Virtualizaton (VMware, Hyper-V), Cloud Computing, OpenStack และ Big Data
 5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการ, ความปลอดภัย ทาง IT และความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ (ITIL, ISO ๒๐๐๐๐, ISO ๒๗๐๐๑, CSA STAR)

๕. การคัดเลือก
๕.๑ ภาคเฉพาะตำแหน่ง
สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๒ ภาคทั่วไป
สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และความรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) /ภาษาอังกฤษ และการกำกับดูแล กิจการที่ดี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียน ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ แล้ว) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่ตํ่ากว่า ร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับดำแหบ่งแล้วต้องได้คะแนน รวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ
๗. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทสิ้ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบล้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธี สอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้
๘. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตาม คุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การ กำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๙. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเช้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบล้วน หรือมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดมาแสดง และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใด ๆ เพิ่มไม่ได้

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหา-ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๔๘๑, ๐ ๒๑๐๔ ๓๓๒๒, ๐ ๒๑๐๔ ๔๒๕๖ หรือดูรายละเอียดทาง ผพพ.cattelecom.com
๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง พพพ.cattelecom.com ตังแต่วนท ๑๒ พฤศจกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น, โดยในการกรอก ใบสมัคร ผู้สมัครต้องเลือกข้อและคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียว หากไม่เลือกข้อและคุณวุฒิที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะลือว่าชาดคุณสมบัติ และจะไม่ไต้รับการ พิจารณา
๔.๓ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และ ครบล้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๗ แนบเป็น PDF File ไม่เกิน ๒ MB. สำหรับข้อ ๓.๘ (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)
๔.๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบล้วน และเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ทาง www.cattelecom.com

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท. CAT :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท. CAT

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments