กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15360/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัคร

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม – บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานอำนวยการวิจัย, การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้นมาที่งานอำนวยการวิจัย ทาง E-mail : arnon@dss.go.th
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : arnon@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments