สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มี.ค. 2562 รวม 16 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง

ลิงค์: https://ehenx.com/2382/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู(ปฐมวัย),ครู(มัธยม)วิชาเอกดนตรีไทย,ครู(มัธยม)วิชาเอกดนตรีสากล,ครู(มัธยม)วิชาการงานอาชีพ,บุคลากรสนับสนุนการสอน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองป่าตอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา จึงขอประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย)

อัตราว่าง : 2  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาเอกดนตรีไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาเอกดนตรีสากล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาการงานอาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


บุคลากรสนับสนุนการสอน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.-ปวท.

*และตำแหน่งอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย)
ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาเอกดนตรีไทย
ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาเอกดนตรีสากล
ผู้ช่วยครู (มัธยม) วิชาการงานอาชีพ

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกที่สมัครตรงกับประกาศรับสมัครทุกตำแหน่ง

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


บุคลากรสนับสนุนการสอน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาชีพ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา

*และตำแหน่งอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 – 13 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076342078

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองป่าตอง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments