สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2562 รวม 47 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2562  รวม 47 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง

ลิงค์: https://ehenx.com/2381/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสุขาภิบาล,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 47 อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

*และตำแหน่งอื่นๆ ดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

*และตำแหน่งอื่นๆ ดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ทางเชื่อมและโลหะแผ่น วิศซกรรมเครื่องจักรกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 – 7 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.027071671

027071672-3 ต่อ 190

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.บางเสาธง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments