มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มณฑลทหารบกที่มณฑลทหารบกที่

มณฑลทหารบกที่ 41

ลิงค์: https://ehenx.com/2380/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสิบการประปา,เสมียน,นายสิบช่างภาพ,พลปืนเล็กกล,ผู้คุม,พลดุริยางค์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 41

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

ด้วยมณฑลทหารบกที่ 41 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 3 อัตรา และ ในอัตราพลอาสาสมัคร จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายสิบการประปา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6


นายสิบช่างภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


พลสารวัตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6-ปวช.


ผู้คุม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6-ปวช.


พลดุริยางค์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.6-ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายสิบการประปา
 1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ปรเะภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
 2. งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิดปีพุทธศักราช 2541-2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช 2562 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
 3. จะต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานก่อสร้าง

เสมียน
 1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
 2. จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. มีความรู้ความสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์

นายสิบช่างภาพ
 1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
 2. งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิดปีพุทธศักราช 2541-2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช 2562 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
 3. จะต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานวิจิตศิลป์ หรือสาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

พลสารวัตร / ผู้คุม
 1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
 2. จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. จะต้องมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามใบสำคัญ สด.3 และใบสำคัญทหาร สด.8

พลดุริยางค์
 1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 30 ปี
 2. จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. มีความรู้ด้านดนตรี และสามารถเล่นดนตรีสากลได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 41 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 – 7 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075383434

ดาวน์โหลดไฟล์ “มณฑลทหารบกที่ 41

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments