กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -7 พ.ย. 2557  พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา)

“กระทรวงการต่า

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 -24 พ.ย. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รวม 120 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร&

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -14 พ.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ

“กระทรวงทรัพยา

Read more

เทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -24 พ.ย. 2557  จท.เทศกิจ,จพ.ธุรการ,จพ.พัสดุ,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นวก.ประชาสัมพันธ์,นวก.การเงินและบัญชี,นวก.ศึกษา

“เทศบาลเมืองเด

Read more