กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -17 มี.ค. 2558  นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล)

“กรมประมง&#822

Read more

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -16 มี.ค. 2558  นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข(โรงพยาบาลโพธาราม)

“กระทรวงสาธารณ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -3 มี.ค. 2558  นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร (สำนักกฎหมายทางการแพทย์)

“กรมการแพทย์&#

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -3 มี.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)

“กรมการแพทย์&#

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -10 มี.ค. 2558  พนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์)

“กรมการแพทย์&#

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.พ. -19 มี.ค. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จฯ)

“กรมการแพทย์&#

Read more