Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ราชบุรี,ปทุมธานี,เพชรบุรี,สุโขทัย,ตาก,สตูล,กาญจนบุรี,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,จันทบุรี,ตราด,เพชรบูรณ์,เชียงราย,อุบลราชธานี,อยุธยา,สุพรรณบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอุตสาหกรรม (บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี

วิธีการสมัครงานราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง

 1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022024556
 2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เลขที่ 222 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 04531-3732

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (13 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด สาขาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี (ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางสาขาการบัญชี)

ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 30 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 4 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1-5 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (เขต 4)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์การอาหาร, ฟิสิกส์, พฤษศาสตร์, โรคพืช, เคมี, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, พันธุศาสตร์, พิษวิทยา, วิศวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
และออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ควบคุมการผลิต ในระดับโรงงานขนาดเล็ก
4. ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ 3. มีความสามารถในการตรวจสอบปรับแต่งเครื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 4. มีความรู้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษย์สัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ 60


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 4)
อัตราเงินเดือน : 12,240 หรือ 11,450 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ รอบคอบ 3. มีความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรม และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 5. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความเข้าใจงาน 3. การบริการที่ดี 4. ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ 60


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 4)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ 60

วิธีการสมัครงานราชการกรมวิชาการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสว่นตำบลจำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักวิชาการเงินและบัญชี

วิธีการสมัครงานราชการอบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานี :

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.โคกสะอาด จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการศึกษา,สันทนาการ,นักวิชาการคลัง,บุคลากร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.โคกสะอาด จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างสำรวจ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

 • นักวิชาการศึกษา
 • สันทนาการ
 • นักวิชาการคลัง
 • บุคลากร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์

วิธีการสมัครงานราชการอบต.โคกสะอาด จ.อุบลราชธานี :

สมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.โคกจาน จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,บุคลากร,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.โคกจาน จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 • บุคลากร
 • นักวิชาการศึกษา

วิธีการสมัครงานราชการอบต.โคกจาน จ.อุบลราชธานี :

กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นายช่างโยธา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วิธีการสมัครงานราชการอบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานี :

กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.วาริน จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,สันทนาการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการส่งเสริมคุณภาพ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบต.วาริน จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 • สันทนาการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการส่งเสริมคุณภาพ

วิธีการสมัครงานราชการอบต.วาริน จ.อุบลราชธานี :

กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •