สำนักนายกรัฐมนตรีมติครม.รวมวันหยุด1ปีมี19วัน

สำนักนายกรัฐมนตรีมติครม.รวมวันหยุด1ปีมี19วัน

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/2894/ หรือ
เรื่อง: มติครม.รวมวันหยุด1ปีมี19วัน


สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติวันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการ รวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน

21 พ.ค.62-พล.ต.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัติ​ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้​ 1.กำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และ 2.รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดังนั้น  สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ชื่อวันสำคัญ จำนวน
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 1 วัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา 1 วัน
6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 1 วัน
13 – 15 เมษายน วันสงกรานต์ระหว่าง 3 วัน
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 1 วัน
รอหมายกำหนดการ วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 1 วัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา 1 วัน
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 1 วัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา 1 วัน
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 วัน
12 สิงหาคม
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง
  • วันแม่แห่งชาติ
1 วัน
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 วัน
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 1 วัน
5 ธันวาคม
  • วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันชาติ
  • วันพ่อแห่งชาติ
1 วัน
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 1 วัน
31 ธันวาคม วันสิ้นปี 1 วัน

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments