ในหลวงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชินีสง่างามสมพระเกียรติ


ฝากประชาสัมพันธ์

ในหลวง

ในหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/2904/ หรือ
เรื่อง: พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชินีสง่างามสมพระเกียรติ


ในหลวง พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชินี สง่างามสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ  ด้วยความจงรักภักดี ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง 2 พระองค์ สง่างามสมพระเกียรติอย่างมาก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments