ก.พ.เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบรอบเพิ่มเติม2562

ก.พ.เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบรอบเพิ่มเติม2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ก.พ.เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบรอบเพิ่มเติม2562ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/2893/ หรือ
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบรอบเพิ่มเติม2562


ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบได้)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่ได้แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบได้) โดยมีกำหนดการให้ผู้สมัครสอบลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://job2.ocsc.go.th และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปี สำนักงาน ก.พ. จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้ผู้สมัครสอบลงทะเบียนสมัครสอบจากเดิมเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ต http:/job2.ocsc.go.th และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจากเดิมเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments