Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.พ. 2565

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ ลิงค์: http […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -23 ก.พ. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -18 ก.พ. 2565

“ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม &#8 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -25 ก.พ. 2565 รวม 8 อัตรา,

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา “ ลิงค์: https:// […]