บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ส.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ลิงค์: https://ehenx.com/15185/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,830-
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

อัตราว่าง : 24 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

๑. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
๒. ล้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
๔. มีทักษะและควมสามารถในการสื่อสารพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
๕. มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

๑. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๒. ความรู้การจัดเก็บรายได้
๓. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
๔. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
๔. การบริการลูกค้า
๖. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. การแกั!ขปัญหาเฉพาะหน้า
๘. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
๙. สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติตามคำสั่งในปฏิบัติการเดินรถที่ได้รับจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า และ LCO/DCO ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
เอ. ดำเนินการเตรียมรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุงออกให้บริการโดยการดำเนินการตรวจสอบตามที่ กำหนด
๓. ดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถซ่อมบำรุง และรถไฟฟ้าของตน และความปลอดภัยของผู้โดยสารของตนตลอดเวลา
๔. ตรวจสอบว่ารถไฟฟ้าพร้อมที่จะออกจากชานชาลาสถานีหรือพื้นที่จอดรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนรถไฟ
๕. ดำเนินการจอดรถไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถไฟฟ้าในศูนย์ซ่อมบำรุง และที่จอดรถไฟฟ้าอื่น ๆ ตามที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมที่เกี่ยวข้องระบุ
๖. ปฏิบัติงานบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย หากจำเป็น
๗. ดำเนินการแจ้งให้ LCO/DCO ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติการเดินรถ แบบปกติ
๘. ตรวจสอบว่าผู้โดยสารทั้งหมดได้ออกจากขบวนรถไฟที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ขบวนสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะกลับศูนย์ซ่อมบำรุง
๙. ตรวจสอบกระเป๋าสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและของในกระเป๋า (ไฟฉาย คู่มือพนักงาน ควบคุมรถ เสื้อนิรภัย เครื่องวิทยุมือถือ เป็นต้น) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้
๑๐. ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของส่วนปฏิบัติการเดินรถ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

๑. ปฏิบัติงานจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับตั๋วโดยสารทุกประเภท
๒. ปฏิบัติงานเก็บค่าโดยสารในส่วนที่เกินและค่าธรรมเนียนต่างๆ
๓. ตรวจสอบดูแลและรับผิดชอบเงินสดที่อยู่ในถาดเงินสด
๔. ตรวจสอบและปรับข้อมูลในตั๋วโดยสาร ในกรณีติด Code ต่างๆ
๔. ตรวจสอบและรับเปลี่ยนหรือรับคืนตั๋วโดยสาร
๖. ตรวจสอบและดูแลเรื่องการใข้งานของประดู Swing Gate
๗. ดำเนินงานดูแลให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วยความ เต็มใจให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้โดยสารที่พิการ เด็ก คนชรา คนตั้งครรภ์ และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารตามสถานการณ์
๘. ดำเนินงานแกไขสถานการณ์เมื่อมีอุปกรณ์บกพร่อง เข่น ประดูกั้นชานชาลา (PSD)
๙. ดำเนินงานเปิด/ปิดและควบคุมทิศทางของบันไดเลื่อนเมื่อได้รับคำสั่งของนายสถานี
๑๐. ดำเนินงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและให้ความช่วยเหลือในการอพยพผู้โดยสารออก จากสถานี หรือขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
๑๑. Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมี คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๑๒. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความ รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดชององค์กร
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments