สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  ก.กลาง มีมติให้ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่น ไม่ใช้ภาค ก. ก.พ. (มติที่ประชุม 29 ม.ค.58)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บัดนี้ –  ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการ 19,686 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย  &


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more