Categories
รายงานพิเศษ

สอบ ก.พ. กรณีพิเศษ (2) บัดนี้ –  สอบครั้งเดียวขึ้นบัญชี-ทั้งกรมพินิจและกรมเจ้าท่า

“สอบ ก.พ. กรณีพิเศษ (2) บัดนี้ –  สอบครั้งเดียวขึ้นบัญชี-ทั้งกรมพินิจและกรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15950 หรือ
เรื่อง: สอบครั้งเดียวขึ้นบัญชี-ทั้งกรมพินิจและกรมเจ้าท่า
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบ ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ – หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. หรือที่นิยมเรียกว่า.. “ใบภาค ก. ก.พ.” ที่เป็นส่วนสำคัญในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็น “ข้าราชการ” ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่นับวันก็ยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

ยอม รับว่าแม้แต่คุยกันเองในกลุ่มเพื่อนสนิทที่ติดตามเรื่องการสอบภาค ก. ก.พ. มาตั้งแต่ต้นก็ยังเป็นอะไรที่คุยกันค่อนข้างยาก ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยจะสับสนและงุนงงขนาดไหน กว่าจะลำดับขั้นตอนแต่ละรูปแบบได้ก็ยังอธิบายยากอยู่ดี ที่จะให้ใครเข้าใจกับภาค ก. ก.พ. พ.ศ. นี้ เพราะหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่มีเพิ่มเข้ามา ตั้งแต่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ด้วยเหตุที่เป็นสิ่งใหม่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ คิดว่าหลังจากนี้ไปสักระยะก็คงจะเข้าใจกัน (ท่านที่เพิ่งติดตามหากอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ลองอ่านรายละเอียดจากลิงค์ด้าน ล่างของบทความ)

บทความนี้ขอกล่าวเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. เพราะท่านที่ผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วก็สามารถยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. ได้เลยตามวันเวลาที่ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบกำหนด

หลัง จากครั้งก่อนที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ “ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ” เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบ วันสอบ และเงื่อนไขการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ (คลิกที่นี่) และได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสอบภาค ก. ก.พ.สนามใหญ่ กับ ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ (คลิกที่นี่) เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดจน รวมทั้งการนับระยะห่างการสอบไม่น้อยกว่า 150 วัน

ใน ขณะที่ได้เผยแพร่บทความทั้งสองมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องมีการ เชื่อมโยงกับการสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ เพียงกรมพินิจฯ ที่จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 16 ต.ค. 57

บัดนี้ ได้มีอีกส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องการสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ ก็คือ “กรมเจ้าท่า” ที่เริ่มรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยจัดสอบเฉพาะ ภาค ข. รับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วเท่านั้น จุดนี้แตกต่างจาก กรมพินิจฯ ที่ระบุในประกาศรับสมัครไว้ชัดเจนว่าจะรับสมัครทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก. ก.พ. และผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. โดยให้ผู้ที่ไม่ผ่านสอบภาค ข. กับกรมพินิจฯ ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้วจึงไปสมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ แล้วจึงไปสอบภาค ค. (สัมภาษณ์) จึงจะได้ขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ

แต่สำหรับการกรมเจ้าท่า ระบุเพียงว่าต้องผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วเท่านั้น ในระดับคุณวุฒิที่ต้องไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่สมัคร แต่มีข้อความที่น่าสนใจระบุ ในข้อ 6.8 วรรค 2

“ผู้ สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลของการสอบผ่านความรู้ความสามารถของ ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่าภายในวันที่ 18 ก.พ. 2558 กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้”

กรม เจ้าท่า ระบุในประกาศรับสมัครสอบเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุในกรมเจ้าท่าด้วย เพราะดูจากวันเวลาต่างๆ แล้ว ลงตัว!! ทีนี้ข้อมูลต่างๆ ก่อน

กำหนดการรับสมัครสอบ วันสอบ คุณวุฒิ

หน่วยงาน
รับสมัคร สอบ ประกาศ
รายชื่อฯ
คุณวุฒิ

หมายเหตุ
กรมพินิจ 26ก.ย.-16ต.ค.57 25-26ต.ค.57* 20ต.ค.57 ปริญญาตรี
ทุกสาขา
ยื่นผล
ภาค ก.
วันสอบ
ภาค ค
กรมเจ้าท่า 17ต.ค.-10พ.ย.57   25พ.ย.57 ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ยื่นผล
ภาค ก.
ได้ถึง
18ก.พ.58
ก.พ. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1 10-28 พ.ย.57 21ธ.ค.57 8ธ.ค.57    

*กรมพินิจฯ ต้องสอบประมาณวันที่ 25 หรือ 26 ต.ค. 57 มิฉะนั้นจะส่งรายชื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ไม่ทันตามกำหนดคือวันที่ 4 พ.ย. 57

สำหรับท่านที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ.  ต้องการจะสมัครสอบกรมเจ้าท่า (ได้เฉพาะระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. เท่านั้น)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. สมัครสอบกรมพินิจฯ ให้ผ่านได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60%
2. ฟังผลสอบกรมพินิจฯ ถ้าผ่านดูข้อ 3 ต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จบเกมส์โอเวอร์ อ่านหนังสือรอสอบภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่
3. สมัครสอบ กรมเจ้าท่า*
4. สมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1
5. เตรียมสอบทั้งกรมเจ้าท่า และ ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1

*สมัคร กรมเจ้าท่าในตำแหน่งคุณวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีเท่านั้น ไม่สามารถสมัครวุฒิปริญญาโทได้ สำหรับท่านที่ต้องการสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาโท ต้องมีภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาโท เท่านั้น ไม่มีช่องทางอื่นใดช่วยได้เลยเพราะตามประกาศฯ จะใช้ใบภาค ก. ก.พ. ในระดับต่ำกว่าสมัครระดับสูงกว่ามิได้ และการรับสมัครสอบที่พอจะเป็นช่องทางให้ได้ใบภาค ก. ก.พ. ก็มีเพียงต้องสอบภาค ข. กรมพินิจฯ ให้ผ่าน ซึ่งการรับสมัครสอบของกรมพินิจฯ ในครั้งนี้รับเฉพาะผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเท่านั้น

วิธีนี้ต้อง อาศัยความพยายามและทุ่มเทอย่างมาก เนื่องจากผู้ที่จะสมัครสอบวิธีดังกล่าวจะต้องเตรียมสอบภาค ข. ทั้ง 2 หน่วยงาน ในระยะเวลาไม่ห่างกันมากนัก แล้วต้องสอบภาค ก. ก.พ. อีก ทุกส่วนสำคัญหมดต้องสอบผ่านให้ได้ไม่ต่ำกวา 60% โดยเริ่มต้นที่กรมพินิจก่อนหากไม่ผ่านภาค ข. กรมพินิจก็เกมส์โอเวอร์ นอนรอสอบภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ แต่ถ้าสอบภาค ข. กรมพินิจผ่านเกณฑ์ 60% ก็สมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10-28 พ.ย. 57 กรณีผู้ที่เคยสอบภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ก็สมัครในวันที่ 27-28 พ.ย. 57 (จริงๆ เหมือนจะครบกำหนดวันที่ 26 พ.ย. 57 แต่เผื่อไปสักวันกันพลาด) ระหว่างรอสอบภาค ก. ก.พ.กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ก็ไปสมัครสอบ กรมเจ้าท่า ที่เปิดรับสมัครวันที่ 17 ต.ค.-10 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อวันที่ 28 พ.ย. 57 คาดว่าอย่างไรก็คงสอบไม่ชนกับการสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1 เพราะดูจากวันเวลาก็เหมือนกรมเจ้าท่าแอบมีใจให้กับผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 เช่นกัน มิฉะนั้นก็ไม่น่าจะกำหนดวันยื่นผลการสอบภาค ก. ก.พ. ไกลถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งระบุว่าเพื่อขึ้นบัญชี ก็หมายความว่าไม่ใช่วันสอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ แตกต่างจากกรมพินิจที่จะให้ยื่นใบภาค ก. ก.พ. ในวันที่สอบภาค ค. (สัมภาษณ์)

หาก จะบอกว่าไม่ได้มีใจให้กับผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 แต่มีใจให้กับผู้ที่สอบภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ที่ต้องรอผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษ ก็ไม่น่าจะทิ้งช่วงการยื่นหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. นานถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และหากเป็นเช่นนั้นจริงก็มีความเป็นไปได้ที่ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ของสำนักงาน ก.พ. ออกมาภายหลังที่แผนการดำเนินการรับสมัครสอบของกรมเจ้าท่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่สามารถส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. ได้ทันวันที่ 4 พ.ย. 57 ตามที่ ก.พ. กำหนด สำหรับส่วนราชการต่างๆ ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. หากจะรอการสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ก็นานเกินไป จึงได้ขยายวันยื่นหนังสือรับรองฯ ไปถึงวันที่ 18 ก.พ. 57 ซึ่งก็น่าจะเป็นระยะเวลาเพียงพอที่ ก.พ. จะออกหนังสือรับรองฯ ให้กับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1 ได้ทัน

**แนว ทางเหล่านี้คิดและเขียนขึ้นก่อนที่จะมีการรับสมัครสอบกรมเจ้าท่า ซึ่งในวันที่กรมเจ้าท่าเปิดระบบรับสมัครสอบแล้ว ผู้ที่ไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. อาจจะสมัครไม่ได้ หากต้องระบุวันที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป หรือใบภาค ก. ก.พ. แต่โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่าสมัครได้และอาจจะไม่บังคับให้ระบุวันที่ได้ หนังสือรับรองฯ

ส่วนท่านที่รอผลสอบแก้ตัววิชาภาษา อังกฤษ กรณีสอบสนามใหญ่แล้วสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบในวันที่ 9 พ.ย. 57 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 26 พ.ย. 57 ต้องการสมัครสอบกรมเจ้าท่าสมัครได้ทั้งระดับ ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท และไม่ต้องไปสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ แต่ให้ไปสอบ TOEIC TOEFL TU-GET CU-TEP ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด สถาบันเหล่านี้สามารถออกหนังสือรับรองผลคะแนนทดสอบได้เร็ว และเปิดให้ทดสอบบ่อย เช่น TOEIC เหตุที่แนะนำเช่นนี้เพราะท่านจะไม่ต้องสอบวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทยใหม่ ทั้งการสอบกรณีพิเศษ ไม่สามารถสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษได้

ส่วน ท่านที่ต้องสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษ ก็ควรไปสอบ TOEIC TOEFL TU-GET CU-TEP ด้วยเช่นกัน เพราะป้องกันการสอบวิชาภาษาอังกฤษกับ ก.พ. ไม่ผ่านก็สามารถนำผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันดังกล่าวยื่นแทนได้ และกรณีที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการก็ยังสามารถยื่นเพื่อเพิ่มเงินเดือนแรกเข้า ได้อีก 375 บาท ย้ำบ่อยเรื่องนี้เพราะทราบว่าหลายท่านก็ยังไม่ได้ไปสอบ มีผลคะแนนเหล่านี้ติดตัวไว้มีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆ นะ

ลิงค์ประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง :
สอบภาค ก. ก.พ.กรณีพิเศษฯ | สอบกรมพินิจฯ | สอบกรมเจ้าท่า |ความต่างสนามใหญ่-กรณีพิเศษ

Comments

comments