Categories
รายงานพิเศษ

สอบตำรวจ บัดนี้ –  450 อัตรา กำหนดการสอบ บุคคลภายนอก ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)+ตำรวจท่องเที่ยว

“สอบตำรวจ “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16542 หรือ
เรื่อง: 450 อัตรา กำหนดการสอบ บุคคลภายนอก ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)+ตำรวจท่องเที่ยว
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


[เกี่ยวกับคุณวุฒิ 410 อัตราท่านสามารถดูรายละเอียดคลิกที่นี่ **ยกเว้นตำรวจท่องเที่ยว 40 อัตราให้คลิกที่นี่]

กำหนดการดำเนินการจัดสอบตำรวจ ย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการรับสมัครสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี-โท สาขาต่างๆ สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ติดยศ ร.ต.ต. (รอง สว.)

เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดที่มีในขณะนี้ เกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ จำนวน 410 อัตรา โดยจะจัดสอบร่วมกับการสอบตำรวจท่องเที่ยว 40 อัตรา รวมเป็น 450 อัตรา (410+40) สำหรับบุคคลทั่วไป (บุคคลภายนอก) วุฒิปริญญาตรี-โท เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ติดยศ ร.ต.ต. หรือ ที่นิยมเรียกกันในสมัยก่อนว่านายร้อยตำรวจ ตามข้อมูลใหม่มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
(กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 58)
โดยสรุป …

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กระบวนการขั้นตอนที่สำคัญ วัน เดือน ปี
1. ตร.อนุมัติจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และดำเนินการ โดยหน่วยเกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการประชุมหน่วยเกี่ยวข้องและประมวลเรื่องเสนอ
ตร.ขออนุมัติหลักการ และกระบวนการจัดสอบ รวมทั้งการมอบอำนาจผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
1-16 พ.ย.57
2. ออกประกาศและประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน
(กรณีการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามกฎ ก.ตร. ให้ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน)
20 พ.ย.57
3. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
(กรณีการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามกฎ ก.ตร. ให้มีเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ)
1-25 ธ.ค.57
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขยีน
(กรณีการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามกฎ ก.ตร. ให้ประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน)
6 ก.พ.58
5. การออกข้อสอบ, การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 12-15 ก.พ.58
6. สอบข้อเขียน 15 ก.พ.58
7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 24 ก.พ. 58
8. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(รับหลักฐาน,ทดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (เฉพาะผู้สมัครของ บช.ก.) ว่ายน้ำ/วิ่ง
(เฉพาะผู้สมัครของ บช.ก.), การตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.,สัมภาษณ์)
2-25 มี.ค.58
9. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)
(ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายมีระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร. มีระยะเวลา
วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และแจ้งผลให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ตามอนุมัติหลักการ ตร.)
2 เม.ย.58
(2-20 เม.ย.58)
10. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับตอบกลับจากหน่วยเกี่ยวข้อง
(ผลการตรวจร่างกาย, ประวัติ,การศึกษา,ทหาร,ฯลฯ)
19 มี.ค.-20 เม.ย.58
11. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผู้สอบแข่งขันได้) 22 เม.ย.58
12. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
(รอง สว. ดำรงตำแหน่งต่างๆ)
1 พ.ค.58

หมายเหตุ: กำหนดการปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม: ปกติการรับสมัครสอบตำรวจ จะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. โดยมากแล้วเฉพาะสายปราบปรามเท่านั้นที่จะสอบวิ่ง-ว่ายน้ำ การสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรเริ่มครั้งแรกเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบในการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร หรือบุคคลภายในสอบเลื่อน เมื่อเดือน ก.ย. 2557 ผ่านมา ซึ่งคิดว่าจะใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน เฉพาะส่วนของ กฎหมายหลักที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ท่านอาจลองดูรายละเอียดเบื้องต้นโดยคลิกที่นี่ และตรวจสอบเมื่อ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

*อัพเดต 3 พ.ย. 57 ขณะนี้ทางกองการสอบ ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา

นอกเหนือจการกำหนดการรับสมัครสอบ ยังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวนอัตรารับสมัครของหน่วยงานในแต่ละสังกัด รายละเอียดคลิกที่นี่

 

Comments

comments