Categories
รายงานพิเศษ

อัพเดต!! สอบตำรวจ –  ขรก.ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 910 อัตรา (บุคคลภายนอก/ใน),คุณสมบัติ

“อัพเดต!! สอบตำรวจ –  ขรก.ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 910 อัตรา (บุคคลภายนอก/ใน),คุณสมบัติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14486 หรือ
ตำแหน่ง: ขรก.ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 910 อัตรา (บุคคลภายนอก/ใน),คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 910
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน อัพเดต!! สอบตำรวจ งานราชการ อัพเดต!! สอบตำรวจ รับสมัคร สอบ อัพเดต!! สอบตำรวจ 2557 สอบ อัพเดต!! สอบตำรวจ 57 อัพเดต!! สอบตำรวจ เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


จากเรื่องเดิม (อ่านให้จบเพราะไม่งั้นจะสับสนนะครับ) เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก/ใน ปริญญาตรี 810-9100 อัตรา สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ลิงค์ https://iqepi.com/14436/ ที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ในเว็บนี้ ที่เป็นข้อสงสัยว่าทำไมในบันทึกข้อความข้อ 1 มีจำนวนอัตราที่แตกต่างกับยอดรวมในรายละเอียด
บัดนี้ รวบรวมเอกสารได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งและได้รายละเอียดมากกว่าครั้งก่อน ในส่วนของบุคคลภายในก็ตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับบุคคลภายนอกที่มีปัญหาว่าเมื่ออนุมัติ 410 อัตรา แต่ทำไมในบันทึกข้อความตามรายละเอียดในบันทึกข้อความฉบับเดียวกันกลับมีเพียง 310 อัตรา ก็ตามล่าหาว่าอีก 100 อัตราสำหรับบุคคลภายนอกนั้น หายไปไหน!! และเป็นสายใด จนได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนท่านหนึ่งในเฟสบุ๊คได้ส่งหน้าที่ขาดหายมาให้ จนได้ข้อความที่ครบถ้วน 410 อัตรา สรุปรวมเป็น 910 อัตรา รายละเอียดดังนี้1. ด้วย ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 10 ก.ค. 2557 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6488 ลง 4 ก.ค. 2557 อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา และให้รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ด้านต่างๆ จำนวน 410 อัตรา
2. จากข้อ 1 ตร. ได้มอบหมายให้ บช.ศ. รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
2.1 รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น
2.1.1 กลุ่มผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
(1) รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา(2) รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา
2.1.2 กลุ่มผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
(1) รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา(2) รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบ จำนวน 100 อัตรา
2.2 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 410 อัตรา แยกเป็น
2.2.1 รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา2.2.2 รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา2.2.3 รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน,การเงิน,การเงินและพัสดุ,การเงินและงบประมาณ,และปฏิบัติการ (การเงิน) จำนวน 100 อัตรา
2.2.4 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 100 อัตรา2.2.5 รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา
2.3 ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนนิการ กระบวนการสอบ การฝึกอบรม และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น
เจาะรายละเอียด
สกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความต้องการข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ทำหน้าที่ด้านต่างๆ ตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับนโยบายในการสรรหากำลังพลของ ตร. พร้อมทั้งได้ตรวจสอบสถานภาพตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. ที่มีว่างในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือน เพื่อรองรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในครั้งนี้แล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
4.1 รับสมัครและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ แยกเป็น
4.1.1 กลุ่มผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 350 อัตรา
4.1.1.1 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 150 อัตรา เพื่อรองรับการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสงกัด ตร. โดยตำแหน่งดังกล่าวให้รับสมัครคัดเลือกได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง
4.1.1.2 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาทางการปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญยาบัตร กลุ่มงานป้องกันปราบปราม ดำรงตำแหน่ง รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราปบรามให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. โดยตำแหน่งดังกล่าวให้รับสมัครคัดเลือกเฉพาะเพศชาย
4.1.2 กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) จำนวน 150 อัตรา
4.1.2.1 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 50 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. โดยตำแหน่งดังกล่าวให้รับสมัครคัดเลือกได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง
4.1.2.2 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 100 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานป้องกันปราบปราม ดำรงตำแหน่ง รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. โดยตำแหน่งดังกล่าวให้สามารถรับสมัครคัดเลือกเฉพาะเพศชาย
4.2 รับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก (เพศชาย/หญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ด้านต่างๆ จำนวน 410 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน แยกเป็น
4.2.1 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 100 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง “รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร” ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร.
4.2.2 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 100 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง “รอง สว. ทำหน้าที่ บัญชี การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงิน การเงินและพัสดุ การเงินและงบประมาณ และปฏิบัติการ (การเงิน)” ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร.
4.2.3 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 100 อัตรา เพื่รองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง “รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล” ให้กับหน่วยงานต่งๆ ในสังกัด ตร.
4.2.4 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 100 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)” ให้กับ สพฐ.ตร. โดยแยกเป็น
4.2.4.1 สาขาเคมี (ไม่รวมถึง สาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 37 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 6 อัตรา(2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา(3) กลุ่มงานอื่นๆ นอกจากข้อ (1) และ (2), พฐ.จว.,กพอ.,สขบ.(เพศชาย/หญิง) จำนวน 27 อัตรา
4.2.4.2 สาขาฟิสิกส์, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 45 อัตรา (ไม่รวมถึง สาขาวฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น) ดังนี้
(1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 8 อัตรา(2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา(3) กลุ่มงานอื่นๆ นอกจากข้อ (1) และ (2), พฐ.จว., กพอ. (เพศชาย/หญิง) จำนวน 32 อัตรา
4.2.4.3 สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ– สขบ. (เพศชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
4.2.4.4 สาขาชีววิทยา (ไม่รวมถึง สาขาชีววิทยาอื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ)- กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา
4.2.4.5 สาขาจุลชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ สาขาจุลชีวิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ไม่รวมถึงคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ– กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ (เพศชาย/หญิง) จำนวน 7 อัตรา
4.2.4.6 สาขาจิตวิทยาคลินิก– กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (เพศชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
4.2.5 จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 10 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง “รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา” ให้กับ บช.ศ.
เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
1. อนุมัติให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 350 อัตรา แยกเป็น
1.1.1 รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา1.1.2 รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา
1.2 กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) จำนวน 150 อัตรา แยกเป็น1.2.1 รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา1.2.2 รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา
2. อนุมัติให้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ต่างๆ จำนวน 410 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้
2.1 รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา2.2 รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) จำนวน 100 อัตรา2.3 รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา2.4 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 100 อัตรา2.5 รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา
3. อนุมัติให้ บช.ศ. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีและผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) ตามจำนวนที่ ตร.จัดสรร โดยอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้ง 2 กรณี มีสิทธิเลือกสมัครในกลุ่มที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) เพียงกลุ่มเดียว และในแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์เลือกสมัครในสายงานใดสายงานหนึ่งเพียงสายงานเดียวเท่านั้น
เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการสอบข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก 410 อัตรา
1. ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้แก่ผู้สมัครเข้ารับราชการ
2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เห็นควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ไดัรับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

การเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจในระยะนี้ ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่สับสน ก็คงต้องเน้นที่รายละเอียดอีกครั้งนะครับ
ที่เปิดรับสมัครแล้ว
1. ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน (ส.ต.ต.) 6,800 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557
ยังไม่ประกาศรับสมัคร รายละเอียดตามลิงค์https://iqepi.com/14432/
2. ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน (ร.ต.ต. และ ส.ต.ต.) สังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 100 อัตรา
3. ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน (ไม่มียศ) โครงการ CRIMES 5,000 อัตรา
4. ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (ร.ต.ต.) บุคคลภายใน/บุคคลภายนอก 910 อัตรา
คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7

Comments

comments