Categories
งานราชการอื่นๆ

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 18 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการศึกษา

“มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 18 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14538 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Office ๒๐๑๐ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านวารสารศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการตัดต่อรายการ
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการเขียน Web Site

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการอ่านข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น 

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กทม มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2557 สอบ มทร.พระนคร 57 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments