Categories
งานราชการอื่นๆ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ส.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ส.ค. 2557  นักประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14539 หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน, สาขาวารสารศาสตร์, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยตนเอง
1.1ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในและ ภายนอกคณะฯ
1.2ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับบริการ ภายในคณะฯ
1.3ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาด้านการบริการเบื้องต้นแก่ผู้มารับ บริการภายในคณะฯ
1.4แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการภายในคณะฯ
2.ให้บริการผู้มาติดต่อทางโทรศัพท์
2.1ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ
2.2ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับบริการภายในคณะฯ
2.3ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาด้านการบริการเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการ
2.4รับข้อร้องเรียนเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการภายในคณะฯ
2.5รับติดต่อ โอนสายหน่วยงานภายนอกที่ขอติดต่อหน่วยงานภายในคณะฯ
3.ด้านอื่นๆ
3.1ร่วมกิจกรรมที่ทางคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรมฯ มอบหมาย
3.2เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา/ ประชุม ของคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรมฯ
3.3จัดเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้มาติดต่อรับบริการ จำแนกเรื่อง วิธีการติดต่อ และจัดทำสถิติ
3.4จัดพิมพ์เอกสาร สำเนา ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในคณะฯ 

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ กทม ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2557 สอบ ม.มหิดล 57 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments