สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)(บุคคลภายนอก/ใน)ป.ตรี


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)(บุคคลภายนอก/ใน)ปริญญาตรี”

อัพเดต!! สอบตำรวจ – ขรก.ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 910 อัตรา (บุคคลภายนอก/ใน),คุณสมบัติ อ่านต่อคลิก»https://iqepi.com/14486/

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14486 หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)(บุคคลภายนอก/ใน)ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  -ไม่ระบุ-
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 810-910
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


อีกหนึ่งงานสำหรับการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี แต่งตั้งและบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สว. ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก

รายละเอียด บันทึกข้อความ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สรุปความว่าให้ บช.ศ. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจและรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว.

โดยแบ่งเป็นบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมีรายละเอียดดังนี้ (บุคคลภายใน คือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน, บุคคลภายนอก คือบุคคลทั่วไป)

1. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กุล่มผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา
– รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จำนวน 200 อัตรา

กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)

– รอง สว. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา

– รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา

2. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 310 อัตรา แบ่งเป็น

– รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ (การเงิน) จำนวน 100 อัตรา
– รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 10 อัตรา

เป็นข่าวเตรียมรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ที่ยังสับสนกับจำนวนอัตราของบุคคลภายนอก เมื่อดูจากบันทึกข้อความข้อ 1 

– บุคคลภายใน(เลื่อนจากประทวนเป็นสัญญาบัตร) 500 อัตรา
– บุคคลภายนอก 410 อัตรา 

รวมเป็น 910 อัตรา แต่เมื่อเจาะเข้ารายละเอียดตามข้อ 2 ในบันทึกข้อความฉบับเดียวกัน ปรากฎว่า สำหรับบุคคลภายนอกหายไป 100 อัตรา ทำให้ยอดรวมในรายละเอียดตามข้อ 2 มีเพียง 810 อัตราเท่านั้น

**รวมได้เพียง 310 อัตรา ขัดแย้งกับในบันทึกข้อความข้อแรกที่ระบุยอดรวมเว้ 410 อัตรา

ดูจากตำแหน่งของบุคคลภายนอก บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วจะรับผู้หญิงหรือไม่ โดยปกตถ้าไม่ใช่สายปราบปราม หรือสายสืบสวนสอบสวน มักจะรับผู้หญิงด้วยครับ

รวมๆ แล้วที่ประกาศรับสมัครแล้ว 6,800 อัตรา กับที่จ่อเตรียมจะเปิดรับสมัครสอบอีก 5,910-6,010 สำหรับปีงบประมาณ 2557 ณ ปัจจุบัน 12,710-12,810 อัตรา!!

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


คลิกที่นี่ดูบันทึกข้อความ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments