Categories
รายงานพิเศษ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บัดนี้ –  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. แล้ว!!

“กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16641 หรือ
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. แล้ว!!
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)

เว็บไซต์สมัครสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่

Comments

comments