Categories
รายงานพิเศษ

เตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 บัดนี้ –  ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 ขรก.กรุงเทพมหานครสามัญ (อย่างไม่เป็นทางการ)

“เตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16450 หรือ
เรื่อง: ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 ขรก.กรุงเทพมหานครสามัญ (อย่างไม่เป็นทางการ)
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบ กทม. เป็นเพียงรายละเอียดคร่าวๆ สำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่ ก.ก. จะดำเนินการรับสมัครสอบ

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ : การสอบ กทม. ไม่ต้องมีภาค ก. ก.พ. ทุกท่านต้องสอบภาค ก. ใหม่หมด และคะแนนของภาค ก. มีผลต่อการจัดลำดับ เพราะใช้เกณฑ์การจัดลำดับโดยต้องสอบผ่านในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 60% ทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. แล้วนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน ในการประกาศอัตราแรกรับของ กทม. มักจะประกาศจำนวนอัตราแรกรับไว้น้อย เช่น 1 หรือ 2 อัตรา แต่จะเรียกบรรจุเพิ่มในภายหลัง ซึ่งบางตำแหน่งอาจเรียกจนหมดบัญชี อาจจะด้วยมีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีน้อย เนื่องจากลักษณะข้อสอบของ กทม. จัดว่ามีความยากระดับเข้มข้นเลยทีเดียว ในแต่ละ กก. อาจจะจัดสอบ กทม. 1-2 ครั้ง และแต่ละครั้งตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กทม. จะไม่ซ้ำกัน ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆ สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น “ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่งว่าง 112 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น “ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หลัง คณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 วาระที่ 2 เห็นชอบให้ดำเนินการ

เปิดรับสมัครสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 12 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง รวม 96 อัตรา
1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา
1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

Comments

comments