Categories
รายงานพิเศษ

สอบ TUGET บัดนี้ –  ก.พ. 2558 เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์

“สอบ TU-GET”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16145 หรือ
เรื่อง: ก.พ. 2558 เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบ TU-GET – การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเริ่มมีบทบาทสำคัญในการเตรียมสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจแต่เดิมก็รับผลของ TU-GET อยู่แล้ว แต่สำหรับงานราชการปีนี้ 2558 เป็นปีแรกที่ ก.พ. เริ่มหลักสูตรการสอบใหม่ที่มีวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามา ในการสอบภาค ก. ก.พ. แบบปกติที่จัดสอบประจำทุกปี หากไม่อยากสอบภาษาอังกฤษกับ ก.พ. ที่แม้จะเปิดโอกาสให้สอบซ่อมได้อีกหนึ่งครั้ง หรือสอบแล้วไม่ผ่าน ก็ยังมีอีกทางเลือกที่ดีมากๆ อีกทาง ที่บางทีอาจจะดีกว่าการสอบภาษาอังกฤษกับ ก.พ. ด้วยซ้ำ เพราะผลคะแนนออกเร็วและใช้แทนการเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษกับ ก.พ. ทั้งยังใช้ในการเพิ่มเงินเดือนแรกเข้าได้อีกเดือนละ 375 บาท นั่นคือการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ ก.พ. กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการสอบภาค ก. พิเศษ ที่ ก.พ. จัดสอบขึ้นปีละ 2 ครั้ง ให้ส่วนราชการที่จัดสอบภาค ข. หรือ ภาค ข. และ ภาค ค. ที่ไม่มีการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ ยิ่งทำให้ควรสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันต่างๆ เหล่านั้น เพราะผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันเหลา่นั้น ใช้ได้ถึง 2 ปี

นอกเหนือจากสถาบัน TOEIC TOEFL และ CU-TEP ที่เป็นสถาบันทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ ก.พ. ยอมรับผลคะแนนโดยระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ทีจัดสอบโดยสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เป็นอีกหนึ่งในสถาบันที่ ก.พ.ยอมรับผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ทางสถาบันฯ ก็จะเริ่มระบบการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามข่าวดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“นายสุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เปิดเผยว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ มานานเกือบ 30 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้จัดทำโครงการ “TU-GET” (Thammasat University General English Test) รูปแบบใหม่

ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพราะที่ผ่านมาจะเป็นการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบนกระดาษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทราบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง โดยจะเพิ่มข้อสอบด้านทักษะการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing)  ซึ่งสถาบันฯ จะทำการทดลองสอบ TU-GET  รูปแบบใหม่นี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

ผอ.สถาบันภาษา มธ. กล่าวต่อว่านอกจากนี้สถาบันฯจะให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเรียกว่า “TU-STEPS” (Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills)  เป็น แบบทดสอบมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำงานในภาคส่วนต่างๆ แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำ เป็นต่อการทำงานและสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่กำลังทำ งานอยู่ในหน่วยงานระดับนานาชาติ”

Comments

comments