กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 พ.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 พ.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16817/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๕

๑. กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และ
พนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน (ชาย/หญิง)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน (ชาย/หญิง)

กลุ่มที่ 1 พลขับ
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์,ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ,เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุ แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 3 เสมียน
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 4 เสมียน
– รับสมัครเฉพาะพนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานอยู่ใน ทบ.
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง

กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 – 3 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022410959

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทหารบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments