มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16805/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 94,000-94,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะท้นตแพทยศาสตร์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะท้นตแพทยศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 94000-10900 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

2. มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

1. ให้ความช่วยเหลือพยาบาล เช่น การวัดและประเมินสัญญาณชีพ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง เป็นต้น

2. สังเกตอาการผู้ป่วย ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ณ จุดคัดกรอง

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments