สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/16804/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง อำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในกลุ่มวิชาการบัญชี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การ บัญชี)/บัญชีบัณฑิต /เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments