สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ลิงค์: https://ehenx.com/16483/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงฺานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์ โดยพิจารณา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่างภาพ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่างภาพ

–    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ด้านการถ่ายภาพ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
–    มีความรู้ความสามารถในการวางแผนระบบการจัดเก็บ และลืบคนภาพที่มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งานได้
–    มีความสามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพ ต่าง ๆ ได้
–    มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงาน ล่วงเวลาได้
–    สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อ ปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย – มีทักษะวิชาชีพด้านการถ่ายภาพนิ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่างภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
–    ภาพกิจกรรมและภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภา ผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
–    การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
–    การประชุมและการสัมมนาของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ทั้งกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ
–    การประชุมที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ระดับประเทศ เข่น AIPA IPU
–    การให้การรับรองแขกต่างประเทศ และคณะบุคคลสำคัญของ ประธาน/รองประธาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธาน กรรมาธิการ สมาขิกรัฐสภา และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
–    การรับยื่นหนังลือจากคณฺะบุคคล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มต่าง ๆ ที่มายื่นหนังลือต่อประธานรัฐสภาและประธานสภา ผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และสมาขิกรัฐสภารวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
–    การแถลงข่าวของประธานสภาและรองประธานสภา คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
–    บันทึกภาพรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันที่ระลึกรัชกาลที่ ๗ วันสถาปนา รัฐสภา วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
–    บันทึกภาพการจัดโครงการและสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในและนอกสถานที่
–    บันทึกภาพลงนามถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
. – บันทึกภาพจุดเทียนชัยถวายพระพร
–    บันทึกภาพการบันทึกเทปถวายพระพรตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
–    บันทึกภาพการอวยพรวันคล้ายวันเกิดการก่อตั้งสำนักพิมพ์ต่าง ๆ
-บันทึกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตนต่อสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
–    บันทึกภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรับทุนต่าง ๆ
–    บันทึกภาพอวยพร และการแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
–    บันทึกภาพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานวันชาติ ประเทศต่าง ๆ งานจิตอาสา ฯลฯ
๒. ดำเนินการให้บริการสำเนาภาพถ่ายกิจกรรมแก่สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการในกรณี เร่งด่วน
๓. จัดเก็บระบบไฟล์ภาพลงคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการสืบด้นและให้บริการสำเนาภาพ
๔.ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ถ่ายภาพให้คงสภาพ และมีคุณภาพที่พร้อมจะใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
–    ดูแล ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพให้มี สภาพร้อมใช้งาน
–    เตรียมพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่
–    สั่งซื้ออุปกรณ์ หาสเปคเพื่อทำการสั่งซื้อทดแทนหรือต้องการซื้อ เพิ่มเติม
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานช่างภาพ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022425900

ต่อ 5211-14

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments