กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ก.พ. 2565 รวม 100 อัตรา,

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ก.พ. 2565 รวม 100 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอู่ทหารเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/16316/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างต่อเรือเหล็ก,ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว,ช่างท่อ,ช่างไฟฟ้าเรือ,ช่างเชือกรอกและการอู่,ช่างยางและพลาสติก,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างเครื่องยนต์,ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ),ช่างสี,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างโยธา,ช่างประปา,พนักงานบริการ(พนักงานธุรการ),พนักงานบริการ(พนักงานโยธา)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-19,500
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมลู่ทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมลู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕จำนวน ๑๐๐ อัตราโคยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างต่อเรือเหล็ก

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างท่อ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไฟฟ้าเรือ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเชือกรอกและการอู่

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยางและพลาสติก

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ช่างเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสี

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างประปา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรเครื่องกล

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรไฟฟ้า

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรไฟฟ้า


ช่างกลโรงงาน

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร


ช่างต่อเรือเหล็ก

ปวช.    สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว

ปวช.    สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


ช่างท่อ

ปวช.    สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    :


ช่างไฟฟ้าเรือ

ปวช.    สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ช่างเชือกรอกและการอู่

ปวช.    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา


ช่างยางและพลาสติก

ปวช.    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

ม.๓


ช่างเครื่องยนต์

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง


ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ)

  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)    
    ปวช.    สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอนํ้า) 
    ปวช.    สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน)    ปวช.    สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

ช่างสี

ปวช.    สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

ปวช.    สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างเครื่องกลเกษตร


ช่างโยธา

ปวช.    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา


ช่างประปา

ปวช.    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา


พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)

ม.๓


พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)

ม.๓

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรเครื่องกล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลการซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบเครื่องยนต์และจักรกลต่าง ๆ ของเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที,ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิศวกรไฟฟ้า

๑.๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลการซ่อม สร้าง คัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างกลโรงงาน

๒.๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน งานกลึง งานกว้านที่วไป
๒.๑.๓.๒ ปฏีน์ตงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง คัดแปลง แกIข ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจ ทดสอบเครื่องกล ชิ้นส่วนจักรกล และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ
๒.๑.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างต่อเรือเหล็ก

๒.๒.๑.๑ ซ่อม สร้าง คัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ปรับติดตั้ง ตรวจ และ ทดสอบโครงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือ ที่ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ
๒.๒.๑.๒ ตั้งฐานรองรับเครื่องจักร อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ชองเรือ
๒.๒.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว

๒.๒.๒.๑ ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ปรับติดตั้ง ตรวจ และ ทดสอบโดรงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือ ที่ทำด้วยไม้ใยแก้วหรือวัสดุอื่น ๆ
๒.๒.๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง
๒.๒.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างท่อ

. ๒.๒.๓.๑ ซ่อม สร้าง คัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ปรับติดตั้ง ตรวจ และ ทดสอบโดรงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของท่อ ที่ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ
๒.๒.๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง
๒.๒.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างไฟฟ้าเรือ

๒.๔.๑ ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
๒.๔.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเชือกรอกและการอู่

๒.๔.๑ ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจทดสอบ และใช้เชือกและลวด
๒.๔.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างยางและพลาสติก

๒.๘.๑ ทำผลิตภัณฑ์ยางและยางพลาสติก และซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
๒.๘.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๘.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

๓.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าใบเพดานเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ชองเรือ
๓.๓.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเครื่องยนต์

๒.๑.๑.๑ ซ่อม สร้าง คัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบ เครื่องยนต์และจักรกลต่าง ๆ ของเรือ
๒.๑.๑.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ)

๒.๑.๑ ช่างเครื่องยนต์
๒.๑.๑.๑ ซ่อม สร้าง คัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบ เครื่องยนต์และจักรกลต่าง ๆ ของเรือ
๒.๑.๑.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.๑.๒ ช่างฃ่อมเครื่องไอนํ้า
๒.๑.๒.๑ ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ถอด ประกอบ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบ เครื่องจักรช่วย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ชองเรือรบ
๒.๑.๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๑.๓ ช่างกลโรงงาน
๒.๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน งานกลึง งานกว้านที่วไป
๒.๑.๓.๒ ปฏีน์ตงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง คัดแปลง แกIข ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจ ทดสอบเครื่องกล ชิ้นส่วนจักรกล และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ
๒.๑.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างสี

๒.๒.๔.๑ พ่นทราย ขัดล้างสีเรือ
๒.๒.๔.๒ ทาหรือพ่นลี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องใช้ประจำสำนักงาน
๒.๒.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

๒.๓.๑ ติดตั้ง ซ่อม คัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบยานพาหนะ และ เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวช้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโยธา

๒.๖.๑ ปฏิบติงานด้านการโยธา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย บำรุงรักษา
ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ
๒.๖.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างประปา

๒.๗.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมทำระบบท่อทางของระบบนํ้าประปา และระบบ บำบัดนํ้าเสีย
๒.๗.๒ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวฃ้อง
๒.๗.๓ ปฏิบ้ติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)

๓.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ล่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดล่งหนังสือ เก็บและ คันหาหนังสือ พิมพ์หนังสือโต้ตอบ
๓.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)

๓.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานโยธา งานเครื่องจักรภาคสนาม ซ่อมแซม ติดตั้ง อุปกรณ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ
๓.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอู่ทหารเรือ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments