สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 18 อัตรา,

สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 18 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.บึงกาฬ

ลิงค์: https://ehenx.com/15600/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ(ร.ป.ภ.),พนักงานบริการ(คนสวน),พนักงานประจำตึก,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.บึงกาฬ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนกงานสาธารณสุขจ้งหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแสะเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยจำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานบริการ (ร.ป.ภ.)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานบริการ (คนสวน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานประจำตึก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข


พนักงานบริการ

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน


พนักงานบริการ (ร.ป.ภ.)

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน


พนักงานบริการ (คนสวน)

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน


พนักงานประจำตึก

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม


พนักงานช่วยการพยาบาล

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สนจ.บึงกาฬ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ E-mail : hr_buengkan@hotmail.com ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัคร เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สนจ.บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.บึงกาฬ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments